«Gdzie trel skowronka, co złoci nam twarz,
Zasiewa rolnik, choć rola nie żyzna,
Gdzie zapach łąki, gdzie bocian ma straż,
Tam ma Ojczyzna, tam Wileńszczyzna»

 

Zespół Pieśni i Tańca “Ojcowizna”

O nas

       Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny został założony wiosną 2017 roku. Pomysł utworzenia zespołu zrodził się po niespodziewanej śmierci Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016), zasłużonego dla Ziemi Wileńskiej pedagoga, społecznika, pomysłodawcy,  kierownika i dyrygenta Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół „Ojcowizna” tworzą byli członkowie i młodzież zespołu „Wileńszczyzna”: chór, grupa taneczna i orkiestra.

Nazwa zespołu nawiązuje do słów Jana Pawła II, który pisał:

„Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.”

Jak na zespół dwupokoleniowy przystało, występują w nim całe rodziny (pary małżeńskie, rodzeństwa, rodzice i dzieci), które łączy hasło patriotyczne „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W repertuarze zespołu są teksty autorskie (piosenki i wiersze) Gabriela Jana Mincewicza, utwory patriotyczne i religijne oraz folklor polski, głównie z terenów Wileńszczyzny.

Główny kierownik

i dyrygent zespołu  Wioletta Leonowicz

Kierownik kapeli i kompozytor – Krzysztof Stankiewicz

Choreografowie Teresa Andruszkiewicz, Erwin Mieczkowski, Olga Walentynowicz

Kierownictwo

Kierownik artystyczny zespołu i dyrygent

Wioletta Leonowicz

Choreograf zespołu

 

 

 

Teresa Andruszkiewicz

Kapelmistrz

 

Krzysztof Stankiewicz